Nest shoots

Voorwaarden en tarieven nestfotografie 

Voorwaarden

 • De locatie
  De fotosessie zal in principe in een binnenlocatie moeten worden uitgevoerd. Dit ivm de belichting. Echter, wanneer mogelijk en gewenst kan er ook op een buitenlocatie gewerkt worden indien het weer en lichtomgeving dat toelaten. De benodigde ruimte bedraagt minimaal 4 x 4 meter. Tevens dienen er op binnenlocaties werkende aansluitingen te zijn waarop onze apparatuur aangesloten kan worden (minimaal 1 geaard stopcontact).
  Indien de door u gekozen locatie bij aanvang van de fotosessie toch ongeschikt blijkt te zijn voor de fotosessie, is dit uw verantwoording en zal naast de reiskosten ook één uurtarief in rekening worden gebracht zonder dat er verder foto’s worden gemaakt.
 • De datum
  Wenst u onverhoopt de datum te verzetten, dan zal hiervoor – per keer dat u de datum verschuift – een vergoeding van EUR 25,00 verschuldigd zijn.
  Mocht de fotograaf onverhoopt ziek zijn, dan wel door zeer dringende persoonlijke omstandigheden verhinderd zijn, zal met u op zeer korte termijn een nieuwe datum afgesproken worden.
 • Annulering van uw zijde
  Bij volledige annulering van uw zijde op minder dan 14 dagen voor de afgesproken datum, bent u een vergoeding van EUR 35,00 verschuldigd.

Tarief

Het tarief is uiteindelijk opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Reiskostenvergoeding
  De reiskosten bestaan uit het totaal aantal gereden kilometers door de fotograaf x 0,30 ct.
  Voorbeeld: vanuit de woonplaats legt de fotograaf 40 km heen alsook 40 km terug af. De reiskosten zijn dan 80 x 0,30 ct = EUR 24,00
 • Uurtarief
  Het uurtarief van de fotograaf is EUR 15,00 voor het eerste uur. Daarboven geldt een tarief van EUR 7,50 per beginnend (!) half uur. Het tarief start zodra de fotograaf bij u gearriveerd is en eindigt na het opruimen van het fotomateriaal.
  Voorbeeld: de fotograaf arriveert om 10:00 uur bij u op de afgesproken locatie en beëindigt om 12:15 uur het opruimen van het materiaal. Het tarief van de fotograaf is dan in totaal EUR 37,50.
  U tekent een formulier bij zowel aankomsttijd als bij de eindtijd voor akkoord.
 • Aantal dieren
  Uitgegaan wordt van de pups van één nest. De beide ouderhonden mogen desgewenst aan dezelfde sessie toegevoegd worden.

Aantal foto’s en verwerking

 • Aantal foto’s
  Op voorhand is niet aan te geven hoeveel foto’s er (al dan niet per hond) gemaakt zullen worden. Dit is van een aantal elementen afhankelijk, zoals bijvoorbeeld hoe (in-) actief een pup of hond is. Het kan bijvoorbeeld dus zijn dat van één pup 30 foto’s worden gemaakt en van een andere pup slechts 10. De fotograaf zal in het algemeen behoorlijk wat foto’s van een pup/hond nemen.
 • Welke foto’s geschikt zijn
  De fotograaf zal alle gemaakte foto’s doorlopen en een eerste selectie toepassen. Wanneer gewenst en waar mogelijk, kunt u ook de foto’s samen met de fotograaf doorlopen via de laptop van de fotograaf (denkt u wel aan het tarief van de fotograaf zoals eerder vermeld).
 • Overicht van foto’s
  De opdrachtgever krijgt daarna een overzicht van alle door de fotograaf geschikte foto’s in een PDF document. U heeft dan maximaal 48 uur de tijd om aan te geven of daar foto’s bij zitten die u toch liever niet gebruikt wil zien. Deze zullen dan uit de selectie verwijderd worden. Deze punt geldt niet wanneer u ter plekke al de foto’s met de fotograaf hebt doorlopen.
 • Bewerking en publicatie
  De foto’s zullen vervolgens door de fotograaf bewerkt gaan worden (denk aan helderheid, scherpte, uitsnijdingen e.d.) waarbij door de fotograaf mogelijk nog enkele foto’s alsnog verwijderd zullen worden indien daarbij blijkt dat de foto na bewerking toch niet geschikt is voor publicatie. Tijdens deze gehele verwerkingsperiode staat u het de fotograaf toe om al foto’s via het internet te publiceren, zoals bijvoorbeeld via Facebook (tenzij u beiden anders overeen bent gekomen). Deze foto’s kunt u – indien u dat wenst – zelf uiteraard dan ook delen.

Afname

 • Afname per foto en soort
  Webversie
  U krijgt zonder verdere kosten alle eindfoto’s digitaal (dus na de bewerking) aangeleverd in een resolutie van 1024 pix breed (liggende foto’s) dan wel hoog (staande foto’s) met 72dpi. Deze foto’s zijn voorzien van een logo van de fotograaf en zijn geschikt voor het delen op internet en ander beeldmedium (bv laptop, tablet en telefoon). Bij delen op enig medium dient het logo altijd zichtbaar te blijven. 
  Voor foto’s die op het internet aangetroffen worden zonder dit logo, zal een boetevergoeding van EUR 45,00 per foto worden geëist, indien dit een foto betreft waarvoor geen rechten zijn afgekocht.
  De foto’s met logo mogen, wat ons betreft, te allen tijde gedeeld worden, behalve daar waar commerciële doeleinden mee gemoeid zijn (denk bv aan fotowedstrijden e.d.). Ook derden die de foto’s delen, moeten ervoor zorgen dat het logo altijd zichtbaar blijft.
  Tevens ontvangt u van elke pup 1 foto digitaal in afdrukkwaliteit van minimaal 200dpi zonder watermerkt of logo. Deze foto mag niet gedeeld of verspreid worden en is alleen bestemd voor persoonlijke afdrukdoeleinden.

  Andere versies en meer foto’s
  Via de website kippmedia.nl dan wel www.ekphoto.nl kunnen overige versies en foto’s besteld worden. Dit varieert van grotere webversies (2048 pixels in 96dpi) tot versies tbv drukwerk of fotomateriaal in verschillende formaten.

Eigendom

 • Zodra u een opdracht bij ons plaatst, draagt u het portretrecht van de foto’s uit deze fotosessie over aan KippMedia.NL / EKhoto.nl. Daarmee zijn zij zowel eigenaar van zowel het portret- als het auteursrecht van alle foto’s die tijdens deze fotosessie gemaakt zijn.

Vragen of interesse?

Neemt u dan via het contactformulier contact met ons op.